فروش ویژه
ترکیب پودر آلیاژ با جیوه سبب تشکیل خمیری و در دراز مدت جایگزین ساختمان دندان از دست رفته است.
1,056,200 تومان
آمالگام دو واحدی 50 عددی سینالوکس - اوزان
فروش ویژه
ژل اچ اسید فسفريک 37 % سرنگی،سه تیوب 3.5 گرم
95,000 تومان
ژل اچ اسید فسفريک 37 % سرنگی،سه تیوب 3.5 گرم
فروش ویژه
ترکیب پودر آلیاژ با جیوه سبب تشکیل خمیری و در دراز مدت جایگزین ساختمان دندان از دست رفته است.
751,300 تومان
آمالگام یک واحدی 50 عددی سینالوکس - اوزان